INVESTORS » SIJOITTAJASIVUT

Hallinto

Hallitus

Containerships Oyj (Containerships) on suomalainen osakeyhtiö, jonka johtoelinten vastuut ja velvollisuudet määräytyvät Suomen lakien mukaisesti. Emoyhtiö Containerships Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostavat Containerships-konsernin. Yhtiön kotipaikka on Espoo.

Containershipsissä ylintä päätösvaltaa käyttävät yhtiön osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajat valitsevat yhtiökokouksessa yhtiön hallituksen ja tilintarkastajan. Hallituksen jäsenet valitaan toistaiseksi. Hallitus valitsee toimitusjohtajan.

Lisäksi yhtiön hallituksen kokouksiin on osallistunut vuodesta 2015 lähtien tarkkailujäsenenä yhtiön toisen pääomalainan rahoittajan Pohjoismaiden Ympäristörahasto NEFCOn edustaja. Maaliskuusta 2017 joulukuuhun 2018 asti NEFCOn edustajana toimi Kari Homanen. Vuodesta 2019 alkaen edustajaksi on nimetty Thor Thorsteinsson.

Hallituksen kokouksiin osallistuu  myös yhtiön toimitusjohtaja. Containershipsin juristi Suvi Niemivuo toimii hallituksen sihteerinä.

Hallituksen jäsenet

Lars Kastrup (puheenjohtaja)
s. 1959, tutkinnot ohjelmissa Executive Development from Penn State University (USA) sekä Advanced Management from Wharton University (USA), Tanskan kansalainen
Hallituksen jäsen vuodesta 2018
Keskeinen työkokemus:
– Chief Executive Officer of APL, vuodesta 2018
– Executive Vice President Assets of CMA CGM, 2017
– President of APL USA, 2016 – 2017
– Useita muita positioita CMA CGM konsernissa
Ei omista Containerships Oyj:n osakkeita.

Michel Sirat (hallituksen jäsen)
s. 1961, tutkinnot ohjelmissa Ecole Centrale de Paris, Institut d’Etudes Politiques de Paris and Ecole Nationale d’Administration, Ranskan kansalainen
Hallituksen jäsen vuodesta 2018
Keskeinen työkokemus:
– Group Chief Financial & Performance Officer vuodesta 2017
– GDF SUEZ Group, useita positioita välillä 2000 – 2011; Trading & Portfolio Management Europe from 2008 – 2011; CEO of SUEZ Energy Resources NA 2006 – 2008; Group
SVP in charge of corporate Finance, Tax & Treasury 2000 – 2005.
Ei omista Containerships Oyj:n osakkeita.

Guillaume Lathelize (hallituksen jäsen)
s. 1974, tutkinto ohjelmassa master’s degree in space and aeronautical engineering / ENSICA Toulouse (ISAE), Ranskan kansalainen
Hallituksen jäsen vuodesta 2018
Keskeinen työkokemus:
Senior Vice President, CMA Short Sea lines, lokakuusta 2018
– Senior Vice President, CMA North & South Lines, 2018
– Vice President: Indian Subcontinent, East & South Africa, Indian Ocean & Oceania, 2017
– Useita muita positioita CMA CGM konsernissa vuodesta 2005. Aiempia positioita Delmas-yhtiöstä, joka siirtyi CMA CGM:n omistukseen vuonna 2005
Ei omista Containerships Oyj:n osakkeita.

Toimitusjohtaja & johtoryhmä

Hallitus nimittää toimitusjohtajan. Toimitusjohtaja vastaa hallituksen asettamien tavoitteiden, suunnitelmien, linjausten ja päämäärien toteuttamisesta. Osakeyhtiölain mukaan toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavasti järjestetty. Hallitus arvioi toimitusjohtajan työtä ja hänelle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Containerships Oyj:n toimitusjohtaja on Claude Lebel.

Toimitusjohtajan tukena toimiva johtoryhmä huolehtii konsernin ja liiketoiminnan kehittämisestä ja operatiivisesta toiminnasta hallituksen ja toimitusjohtajan antamien tavoitteiden mukaisesti. Johtoryhmä tukee toimitusjohtajaa myös sisäisessä tiedonkulussa. Containerships Oyj:n johtoryhmä kokoontuu vähintään kuusi kertaa vuodessa. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja.

Johtoryhmän jäsenet:

Claude Lebel, Toimitusjohtaja 29.3.2019 alkaen
Syntynyt 1955, tutkinnot koulutusohjelmista Business Management (Penn State University, USA) sekä meriliikenteestä ja oikeustieteestä, Ranskan kansalainen
Keskeinen työkokemus:
– Toimitusjohtaja, MacAndrews, 2018 – 2019
– Senior Vice President CMA CGM Middle East, 2015-2018
– Johtaja, CMA CGM Non-shipping activities, (CEO of CMA CGM Logistics, Greenmodal, CCIS), 2014
– Senior Vice President Asia, 2010-2013
– Senior Vice President Sales & Marketing CMA CGM Head Office, Marseille, 2005-2009
– OOCL – useita positioita Aasian ja Euroopan kaupassa, 1994 – 2005
Ei omista Containerships Oyj:n osakkeita.

Svenja Schumann, CMA CGM Germany & Central Europe Cluster Group HR Senior Manager vuodesta 2016
Syntynyt 1984, Bachelor degree in the field of Business Administration and Human Resources Management, Saksan kansalainen
Keskeinen työkokemus:
– HR Cluster Manager and later Group HR Senior Manager, CMA CGM 2016-2019
– Quality Manager & HR Development, CMA CGM 2012 – 2016
Ei omista Containerships Oyj:n osakkeita.

 

Angela Black, Head of Integration alkaen 2019
Filosofian maisteri – Glasgow University / Post Graduate Diploma Russian language (with distinction) – Glasgow University, ТРКИ-1. Certificate of competency in Russian – St Petersburg University, Iso-Britannian kansalainen
Keskeinen työkokemus:
– OPDR and MacAndrews Head of UK, Baltic and Russian Agencies, 2016 – 2019
– 2011 – 2016 – Head of Commercial, Port of Tilbury (London) Limited
– 2005 – 2011 – Business Development / Project Manager, Forth Ports PLC, Scotland
– 2001 Commercial Director – Hothouse World UK Ltd.
Ei omista Containerships Oyj:n osakkeita.
 
Peter Andrews, Chief Trade Officer (CTO) Containerships vuodesta 2019
Syntynyt 1981, Iso-Britannian kansalainenKeskeinen työkokemus:
– Trade Director MacAndrews GmbH, London 2016 – 2019
– General Manager MacAndrews &Co Trades, London 2014 – 2016
– Trade Manager MacAndrews, London 2007 – 2014
– Trade Team MacAndrews, London 2003 – 2007
– Finance Team Andrew Weir Shipping, London 2000 – 2001Ei omista Containerships Oyj:n osakkeita.

Mathis Stoeckmann, Operatiivinen johtaja 1.4.2019 alkaen
syntynyt 1980, merenkulun insinööri, Saksan kansalainen
Keskeinen työkokemus:
– OPDR, MacAndrews, Operatiivinen johtaja, 2012 – 2019
– Team Lines, Ruotsin maajohtaja, 2010-2011
– Team Lines, Operatiivinen johtaja, 2006-2010
Ei omista Containerships Oyj:n osakkeita.

Julio Menor, Maaliikennetoimintojen johtaja 1.4.2019 lähtien
Syntynyt 1965, biokemian kanditaatti sekä myynnin ja markkinoinnin maisteri, Espanjan kansalainen
Keskeinen työkokemus:
– MacAndrews SAU; MacAndrews Director Agency Network, 2018; MacAndrews General Manager 2009 – 2018¸ Deputy Managing Director MacAndrews & Co. Ltd and Member of the MacAndrews & Co Ltd Board
– DANZAS Spain (DHL group); Regional Commercial Manager 1996-1999; – Far East Developing Manager 1995-1996
Ei omista Containerships Oyj:n osakkeita.

Jari Lepistö, myyntijohtaja 1.4.2019 alkaen
s. 1968, Kauppatieteiden maisteri, eMBA, Suomen kansalainen
Keskeinen työkokemus:
– Myyntijohtaja Containerships Oyj, 2017 – 2019
– talousjohtaja, Containerships Oyj, 2016 – 2017
– toimitusjohtaja, Delta Auto Oy, 2014-2015
– Nokian Renkaat -konserni 1998-2013: toimitusjohtaja, Vianor Oy 2012-2013; Pohjois-Amerikan aluejohtaja, 2008-2012; Ruotsin maajohtaja ja Vianor AB:n toimitusjohtaja 2005-2007; Business controller ja vienti, Nokian Renkaat Oyj, 2001-2005
Ei omista Containerships Oyj:n osakkeita.

Tohtori Sven Alexander Hille, talousjohtaja vuodesta 2013
S. 1977, Oikeustieteen tohtori, Saksan kansalainen
– Talousjohtaja OPDR/MacAndrews 2013-2019
– Verojohtaja, H.C. Starck group 2009 -2012
– Asianajaja ja veroasiantuntija, CMS Hasche Sigle, 2006 – 2009
– Saksan verohallinto 1997 – 2002

Juha-Pekka Mäkelä, Muutosjohtaja 1.4.2019 alkaen
syntynyt 1968, Diplomi-insinööri, Suomen kansalainen
Keskeinen työkokemus:
– Kehitysjohtaja, Containerships Oyj, 2012 – 2019
– toimitusjohtaja; osakas Thermidas Oy, 2010-2012
– johtaja; Flextronics Inc, 2001-2009
Ei omista Containerships Oyj:n osakkeita.

 

Yhtiökokous

Containerships Oyj:ssä ylintä päätösvaltaa käyttää omistajien edustajista koostuva yhtiökokous, joka päättää osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämistä asioista. Varsinainen yhtiökokous päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja voitonjaosta, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä yhtiön hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valitsemisesta ja heidän palkkioistaan. Yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluvat myös yhtiöjärjestyksen muuttaminen, päätökset omien osakkeiden hankkimisesta, osakeannista ja optio-ohjelmasta sekä hallituksen valtuuttaminen päättämään niistä.

Containerships Oyj:n yhtiökokous pidetään sen kotipaikassa Espoossa, ja sen kutsuu koolle hallitus. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ylimääräinen yhtiökokous voidaan kutsua koolle käsittelemään tiettyä asiaa, kun hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai laki sitä muuten edellyttää.

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaan kuuluva asia käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Vaatimuksen katsotaan tulleen riittävän ajoissa, jos hallitukselle on ilmoitettu vaatimuksesta viimeistään kaksi viikkoa ennen kokouskutsun toimittamista.

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään yksi viikko ennen yhtiökokousta postittamalla se kirjeenä osakkeenomistajan osakeluetteloon merkittyyn osoitteeseen tai toimittamalla se osakkeenomistajalle muuten todistettavasti kirjallisesti.

Osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, jos hänet on kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta merkitty osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon ja jos hän on ilmoittanut osallistumisestaan yhtiölle yhtiökokouskutsussa mainitulla tavalla. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen itse tai asiamiehen välityksellä. Yhtiökokouksessa kaikilla osakkeenomistajilla on oikeus esittää kysymyksiä ja päätösehdotuksia käsiteltävinä olevista asioista. Joukkovelkakirjan omistajilla ei ole oikeutta osallistua yhtiökokoukseen.

Containerships Oyj:n osakkeista 100 % omistaa Container Finance Ltd Oy, jonka osakkeista 100 % omistaa MacAndrews GmbH.  MacAndrews GmbH on CMA CGM:n tytäryhtiö, ja CMA CGM omistaa 100 % sen osakkeista.

Yhtiökokouksen päätökset

Vuoden 2018 varsinainen yhtiökokous 4.6.2018

Ylimääräinen yhtiökokous koskien yhtiön kotipaikan muutosta 28.9.2017

Vuoden 2017 varsinainen yhtiökokous 7.6.2017

Yhtiöjärjestys

Avaa Containership Oyj:n yhtiöjärjestys alla olevasta linkistä.

Containerships Oyj

Selvitys konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Avaa selvitys Containerships Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä alla olevasta linkistä.

Selvitys konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Sisäpiirihallinto & lähipiiriliiketoimet

Containerships Oyj noudattaa toiminnassaan Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta, jota on täydennetty hallituksen hyväksymällä sisäisellä sisäpiiriohjeella. Vuonna 2018 Containerships Oyj ei määritellyt pysyvää sisäpiiriä, vaan sisäpiiri muodostettiin hankekohtaisesti. Containerships määrittelee pysyvän sisäpiirin 1.3.2019 alkaen. Konsernin johto noudattaa 30 päivän suljettua ikkunaa ennen tulosjulkistuksia, julkistuspäivä mukaan luettuna. Sisäpiirihallinnosta vastaa Containershipsin toimitusjohtaja.

Containerships Oyj on määritellyt sen sisäpiiriin kuuluviksi Containerships Oyj:n hallituksen jäsenet ja toimitusjohtajan.

Lähipiirin jäsenten keskinäisistä liiketoimista ja päätöksenteosta on määräykset sekä johdon ohjeissa (Management Guidelines) että konsernin eettisissä ohjeissa (Code of Conduct). Lähipiiriliiketoimia säädellään myös joukkovelkakirjan liikkeellelaskun ehdoissa.

Lähipiiritapahtumat raportoidaan tilinpäätöksessä ja merkittävät lähipiiritapahtumat erikseen tilikauden aikana.

Riskienhallinta ja sisäinen valvonta

Containerships-konsernin liiketoiminnan riskit liittyvät pääasiassa globaaliin taloustilanteeseen ja sen vaikutuksiin rahdin määrään, laatuun ja kuljetussuuntiin sekä kilpailutilanteeseen ja öljyn hintaan. Maailmantalouden suhdannevaihtelut voivat vaikuttaa kuljetusmääriin nopeastikin.

Containerships pyrkii hallitsemaan markkinariskejä erityisesti toimimalla usealla liikennealueella sekä pitämällä asiakaskunnan monipuolisena ja tasapainoisena siten, ettei yksittäisten toimialojen, asiakkaiden tai maantieteellisen alueen osuus kasva liian suureksi osaksi konsernin liiketoimintaa.

Containerships-konsernin riskienhallinnan tavoitteena on tunnistaa ja analysoida konserniin vaikuttavat riskit, asettaa asianmukaiset riskitasot ja kontrollit sekä seurata riskien toteutumista suhteessa riskitasoihin. Riskienhallintaan kuuluu myös sisäinen valvonta, jonka tavoitteena on varmistaa tuloksellinen liiketoiminta, lakien, asetusten ja sopimusten noudattaminen sekä tietojen ja taloudellisen raportoinnin oikeellisuus.

Hallitus valvoo ja hyväksyy konsernin riskienhallinnan periaatteet ja arvioi riskienhallinnan riittävyyttä. Toimitusjohtaja ja johtoryhmä vastaavat riskienhallinnan organisoimisesta ja toteutumisesta. Riskienhallinta on osa Containerships-konsernin johtamis-, seuranta- ja raportointijärjestelmiä.

Containerships-konsernin riskit voidaan luokitella strategisiin riskeihin, operatiivisiin ja toiminnallisiin riskeihin mukaan lukien geopoliittiset riskit, sekä taloudellisiin ja rahoitusriskeihin.

Strategiset riskit

Containerships-konsernin tavoitteena on olla luotettava ja edistyksellinen kuljetusyhtiö, joka tarjoaa henkilökohtaista palvelua ja on ympäristövastuun edelläkävijä alallaan. Kasvutavoitteena on liikevaihdon kaksinkertaistaminen seuraavan viiden vuoden aikana. Strategiaa tavoitteiden saavuttamiseksi ja siihen kohdistuvia riskejä tarkastellaan vuosittain ja aina tarpeen mukaan. Strategisten riskien hallintaan kuuluu olennaisena osana usealla liikennealueella kuten Baltiassa, Suomessa, Englannissa, Keski-Euroopassa, Venäjällä ja Välimerellä toimiminen sekä kuljetusmuotojen monipuolisuus. Riskien hallintaan kuuluu myös asiakaskunnan laajuus ja monipuolisuus.

Operatiiviset ja toiminnalliset riskit

Operatiivisia riskejä ovat muun muassa tekniikkaan ja turvallisuuteen liittyvät riskit, geopoliittiset riskit, henkilöstö-, yhteistyökumppani- ja sopimusriskit, sisäisiin prosesseihin ja järjestelmiin liittyvät riskit sekä oikeudelliset ja vahinkoriskit.

Turvallisuuteen liittyviä riskejä voivat aiheuttaa toimintamaiden epävakaat poliittiset ja taloudelliset tilanteet, sodat ja terrorismi, luonnonvoimat sekä henkilöstön toiminta. Sisäisten prosessien ja järjestelmien sekä tekniikan ja turvallisuuden toimivuuden varmistamiseksi yhtiöllä on ISO 9001 -sertifioitu laatujärjestelmä ja ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä.

Henkilöstö- ja yhteistyökumppaniriskit liittyvät sekä ammattitaitoisen oman henkilöstön että paikallisten edustajien (agenttien) saatavuuteen ja vaihtuvuuteen. Panostamme esimiestyöhön ja hyvään johtamiseen. Työhyvinvointi, työkyky ja työturvallisuus muodostavat kokonaisuuden, jonka edistäminen on keskeinen osa yrityksemme johtamista ja henkilöstöriskien hallintaa. Hyvä esimiestyö ja työnhyvinvointi vähentävät vaihtuvuutta ja poissaoloja. Tämä johtaa sairauksista, työtapaturmista sekä uusista rekrytoinneista aiheutuvien kustannusten alenemiseen.

Geopoliittisista riskeistä erityisesti Ukrainan tilanne ja Venäjän talouden ongelmat ovat lisänneet taloudellista epävarmuutta Containerships-konsernin toiminnassa. Myös Euroopan poliittiset muutokset, kuten ”Brexit”, voivat vaikuttaa yleiseen talouskehitykseen ja sitä kautta kuljetuspalveluiden kysyntään. Pohjois-Afrikan alueella poliittinen ja taloudellinen tilanne on muuttunut hieman vakaammaksi, mutta tilanne voi muuttua nopeastikin. Riskien kasvaessa yhtiö on varautunut muuttamaan omaa toimintamalliaan laivojen reititystä ja kohdemaita muuttamalla. Yhtiöllä on Algeriassa oma agentuuri, Tunisiassa ja Libyassa yhtiö toimii paikallisten agenttien avulla.

Sopimusriskit liittyvät erityisesti laivojen vuokraamiseen, alihankkijoiden käyttöön sekä satamien kanssa tehtäviin sopimuksiin. Sopimusriskejä pyritään minimoimaan huolellisella valmistelulla ja yhteistyöllä sopimusjuristien kanssa, jotka tuntevat yhtiön liiketoiminnan.

Oikeudellisia riskejä aiheutuu toimintamaiden muuttuvasta lainsäädännöstä sekä esimerkiksi salakuljetuksesta ja lahjontayrityksistä. Containershipsillä on jokaisessa maassa henkilö, joka vastaa, että toiminta on paikallisen lainsäädännön mukaista. Konsernilla on myös sisäinen eettinen ohjeisto, joka kieltää kaiken lahjonnan ja muun epäeettisen ja lainvastaisen toiminnan.

Tietojärjestelmäriskeihin varautumiseen on laadittu tietoturvapolitiikka, ja kriittisten toiminnanohjausjärjestelmien turvallisuuteen, tietojen luottamuksellisuuteen ja saatavuuteen on panostettu erityisprojekteilla vuonna 2016. Fyysiset riskit on minimoitu siirtymällä luotettaviin pilvipohjaisiin ratkaisuihin.

Containerships toimii alalla, jossa toiminnan luonteesta johtuen syntyy ympäristölle haitallisia päästöjä. Erityisesti luonnonilmiöt ja onnettomuudet altistavat ympäristöriskeille. Toteutuessaan ympäristöriskit altistavat yhtiön usein myös maineriskille riippumatta siitä, onko yhtiö itse vaikuttanut ympäristövahingon syntymiseen. Yhtiö on tunnistanut merkittävimmät ympäristöriskit sekä niiden vaikutukset ja toimii aktiivisesti riskien minimoimiseksi. Yhtiön ISO 9001 -laatujärjestelmä ja ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä sekä niiden mukainen säännöllinen koulutus ovat keskeisimmät keinot ympäristöriskien minimoimiseksi. Containershipsin tilaamat neljä LNG-alusta tulevat pienentämään huomattavasti pitkän aikavälin ympäristöhaittoja.

Merkittäviä vahinkoriskejä ovat henkilöstöön, omaisuuteen, toiminnan keskeytymiseen ja vastuisiin liittyvät riskit. Lakisääteisten vakuutusten lisäksi konsernilla on vahinkoriskien varalle kattava omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvakuutusturva.

Taloudelliset ja rahoitusriskit

Containerhips-konsernin pääasialliset rahoitusriskit ovat valuuttariski, korkoriski, luottoriski, maksuvalmiusriski ja öljyn hintariski. Liiketoimintaan liittyvien rahoitusriskien valvonta on johdon vastuulla. Rahoitusriskien hallinnan tavoitteena on vähentää tulokseen, taseeseen ja kassavirtoihin liittyvää volatiliteettia samalla, kun varmistetaan konsernin tehokas ja kilpailukykyinen rahoitus. Konsernin käyttää riskienhallinnassaan valuuttatermiinejä ja -optioita, koronvaihtosopimuksia, öljyjohdannaisia ja asiakassopimuksiin sisältyviä polttoaineklausuuleita sekä valuuttaklausuuleita. Lisäksi osassa toimintamaista pyrimme hinnoittelemaan palveluita euromääräisesti paikallisen valuutan sijaan ja näin vähentämään valuuttariskiä.

Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on taata taloudellisen raportoinnin luotettavuus. Containerships-konsernilla on yhteiset sisäiset ohjeet taloushallinnosta, hyväksymis- ja allekirjoitusmenettelyistä, liiketoimista lähipiirin kanssa ja muista hallinnointiin liittyvistä asioista. Jokainen konsernin esimies on velvollinen tutustumaan ja allekirjoittamaan nämä ohjeet (Management Guidelines). Maayhtiöillä on omat vastuuhenkilönsä, jotka varmistavat, että toiminta on kunkin maan lainsäädännön ja käytäntöjen mukaista ja että yhtiöllä on kaikki toiminnan edellyttämät luvat ja asiakirjat. Kunkin maayhtiön toimintaa koskeva lainsäädäntö käydään läpi konsernijohdon kanssa vuosittain.

Containerships-konsernin yhteinen raportointijärjestelmä tukee yhtenäistä raportointia konserniin kuuluvissa tytäryhtiöissä ja juridisissa yksiköissä. Tavoitteena on, että kaikki tytäryhtiöt jakavat samat liiketoiminta- ja talousraportointiprosessit.

Containerships-konsernilla ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen osastoa, vaan sisäinen tarkastustoiminta on osa konsernin taloushallintoa. Sisäisen tarkastuksen toimenpiteistä ja tuloksista raportoidaan säännöllisesti hallitukselle, toimitusjohtajalle sekä konsernin johdolle. Paikalliset tilintarkastajat tarkastavat sisäisen valvonnan menettelytapoja tarkastussuunnitelman mukaisesti. Tarvittaessa voidaan käyttää ulkopuolisia asiantuntijapalveluita.

Markkinariski syntyy markkinahintojen muutoksista, kuten valuuttakurssien korkotason ja oman pääoman ehtoisten sijoitusten muutoksista, jotka vaikuttavat konsernin tulokseen tai sen hallussa pitämien sijoitusten arvoon. Markkinariskien hallinnassa olennaista on tuottotason optimointi kulloisessakin markkinatilanteessa.

Konserni toimii kansainvälisesti ja on täten altistunut eri valuuttapositioista johtuville transaktioriskeille. Merkittävimmät käytetyt ulkomaiset valuutat ovat Yhdysvaltain dollari (USD), Venäjän rupla (RUB), Englannin punta (GBP) ja Turkin liira (TRY). Muita käytettyjä valuuttakursseja ovat Algerian dinaari (DZD) ja Ukrainen Hryvnia (UAH). Valuuttakurssiriskit syntyvät kaupallisista transaktioista, taseen monetaarisista eristä ja nettoinvestoinneista ulkomaisiin tytäryrityksiin. USD-, GBP-, RUB-, DZD- , TRY- ja UAH-valuuttakurssien mahdollisten muutosten vaikutusta valuuttamääräisten erien arvostukseen ja siten omaan pääomaan sekä tuloslaskelmaan seurataan herkkyysanalyysein. Herkkyysanalyysit esitetään tilinpäätöksessä.

Sijoittajasuhteet

Konsernin sijoittajasuhteista vastaa Teemu Kylliäinen, Head of Financial Services.

Puhelin: +358 20 7441 441

Sähköposti: investorrelations@containerships.fi